El projecte de Mataró per a la transició energètica, seleccionat per rebre ajuts europeus

Es preveuen auditories energètiques, millores de l’enllumenat i la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Plaques fotovoltaiques

El projecte de l’Ajuntament de Mataró és un dels nou projectes d’ajuntaments i administracions supramunicipals seleccionats per la Generalitat per a rebre ajuts europeus amb els quals afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies. De fet, és el que rep l’import econòmic més gran d’aquesta línia d’ajuts.

En total ha obtingut 1.361.321,58 € milions d’euros procedents del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Comissió Europea. El projecte “Procés d’impuls de la transició energètica a Mataró”, però, preveu una despesa total de 3,3 milions (IVA inclòs). La part no coberta per la subvenció l’assumirà l’ajuntament.

El projecte s’emmarca dins l’eix prioritari del FEDER, el qual pretén afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors. La proposta del municipi es basa en donar impuls al propi procés transformador pel que fa a l’ús d’energia i el seu impacte en el canvi climàtic, i inclou tres actuacions clau: l’oficina de Transició Energètica, l’enllumenat públic i l’autoconsum en equipaments públics. Està previst desenvolupar-lo entre el 2019 i el 2021.

Desplegament de l’Oficina per a la Transició Energètica de Mataró (OTEM)

Estarà ubicada a la Casa Capell, i complirà amb les funcions de coordinar i fer el seguiment de les actuacions a desenvolupar. Comptarà amb dos tècnics, els quals també proporcionaran un nou servei d’auditories energètiques i assessorament a les llars, establiments comercials i empreses. La posada en marxa i funcionament de l’oficina comporta una inversió de prop de 283.000 €.

Impuls del Programa d’eficiència energètica en l’enllumenat públic

Amb l’objectiu de reduir en més del 65% el consum d’energia i de les emissions d’efecte hivernacle, el projecte preveu una inversió de 2,8 milions d’euros (IVA inclòs) en la millora de les instal·lacions a diferents carrers. El pas principal serà la substitució de bombetes de vapor de sodi per leds.

Impuls del Programa d’autoconsum en equipaments públics.

S’instal·laran plaques fotovoltaiques, connectades a la xarxa, a l’Escola Marta Mata, al Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i a l’Institut Municipal Miquel Biada, fet que preveu una inversió aproximada de 187.000 €. Des d’aquestes instal·lacions, es produirà energia per a consum dels equipaments i, si s’escau, per vendre o destinar a altres finalitats l’electricitat sobrant que es generi durant l’estiu i en dies no lectius, quan els centres educatius estan tancats. L’objectiu és generar energia renovable suficient per assolir un 36% d’autoconsum en els tres equipaments.