Mataró aprova el Pla Local d'Habitatge per garantir el dret a l'habitatge

Aquest és el segon Pla Local d'Habitatge de Mataró, el primer ha estat vigent des del 2005 fins al 2015

Pisos

 

L'Ajuntament de Mataró ha donat llum verda al nou Pla Local d'Habitatge, que té com a principals objectius: disposar d'habitatges assequibles per a la població; evitar la pèrdua de l'habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica; millorar l'estat dels habitatges; protegir l'ús residencial i reforçar el paper municipal en la política d'habitatge.

El Pla Local d'Habitatge de Mataró és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions a desenvolupar en l'àmbit de l'habitatge en els pròxims 6 anys. Es va aprovar en la Junta de Govern del 4 de juny i es va donar compte en el Ple del 7 de juny.

Una de les primeres accions que es duran a terme és la posada en marxa de la convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'edificis, la instal·lació d'ascensors i les obres de millora de l'eficiència energètica en edificis dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau.

El Pla també recull l'ampliació de l'oferta d'habitatge a preus assequibles, que passa per la mobilització d'habitatges buits de propietaris privats. Aquests podran posar-los a la borsa de lloguer assequible oferint facilitats per a la rehabilitació dels habitatges en mal estat i garanties al cobrament de les rendes de lloguer.

Recuperació de la promoció d'habitatges protegits

La nova conjuntura permetrà recuperar a mig termini les promocions d'obra nova d'habitatge protegit, prioritàriament de lloguer, adreçades a cobrir les necessitats d'habitatge d'aquelles persones que no poden accedir a uns preus de mercat en creixentment continuat.

Nous models d'habitatge

El Pla també contempla donar suport a l'aparició i experimentació de noves formes d'habitatge que sorgeixen de la innovació social: cooperatives en cessió d'ús, masoveria, cooperatives de llogaters, etc.