Imprimir aquesta pàgina

El CSdM presenta les línies estratègiques per als pròxims tres anys

Promou una organització basada en la qualitat, l’eficiència, la coordinació

Ciutat 2013, CSDM

El Consorci Sanitari del Maresme va presentar la setmana passada el pla d’Acció 2013-2016 que adapta l’estratègia de l’ens que regula els equipaments sanitaris a les necessitats.

El pla aposta per apropar l’assistència al pacient mitjançant programes d’hospitalització a domicili i per via telefònica urgent les 24 hores per a determinats pacients –malalts crònics complexos i malalts de càncer. També estableix accions que reforcen la coordinació entre els professionals de l’atenció hospitalària i l’atenció primària, i marca pautes per promoure la implicació del pacient, els cuidadors i els familiars en la malaltia.

A més a més, s’han definit noves fórmules d’atenció i gestió clíniques –com ara els circuits de diagnòstic ràpid, que permeten reduir el temps entre la detecció dels símptomes de determinades malalties, la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament–, i s’han introduït millores de qualitat i eficiència en processos i circuits ja existents.
 L’adaptació dels serveis d’atenció sociosanitària a les demandes d’una població cada cop més envellida és una altra línia d’acció que es marca el CSdM.