L’Ajuntament rescindeix el contracte del servei públic de recollida de residus

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) continuarà prestant el servei fins l’1 d’abril de 2020

Recollida selectiva

L’Ajuntament i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han rescindit de mutu acord el contracte del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i de les platges. Ambdues parts consideren que cal iniciar una nova licitació amb unes condicions més ajustades al moment i a la normativa de contractació pública actual. I és que, segons afirmen, el contracte signat el 2014 “ja no dona una resposta òptima a les necessitats de la ciutat”.

D’una banda, es considera necessària una adequació del servei degut a l’increment de població (més de 3.000 persones en els darrers quatre anys), a l’extensió de les zones residencials de la ciutat (principalment al Rengle i a l’Eix Herrera) i al creixement de l’activitat econòmica.

Motius de pes

A més a més, durant aquests darrers anys s’han produït circumstàncies que modifiquen l’estructura econòmica inicial del contracte, com la introducció d’un nou camió extraordinari a jornada completa o un augment dels recursos derivats de la posada en marxa de l’aplicació mòbil MataróNeta, entre d’altres.

L’Ajuntament reconeix i liquidarà a FCC la quantitat de 459.256,75 euros, corresponents als imports dels serveis prestats al marge dels oferts inicialment i que han estat acreditats per l’empresa. Per tal que aquests serveis complementaris es mantinguin mentre FCC segueixi prestant el servei, el consistori tramitarà una modificació contractual per valor de 222.802,85 euros.

L’empresa, per la seva banda, es compromet a continuar prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i a reconèixer als treballadors adscrits els increments retributius corresponents a l’exercici 2018, 2019 i 2020, en aplicació del pacte salarial que ambdues parts acordin en la negociació col·lectiva.

Fi del contracte

L’empresa continuarà prestant el servei fins a l’1 d’abril de 2020, moment en què es preveu l’entrada del nou adjudicatari, un cop finalitzat el procés de licitació del nou contracte. L’acord de resolució s’ha explicat en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica i es portarà a aprovació del Ple ordinari d’abril, previst per demà.