Imprimir aquesta pàgina

Reintrodueixen el gripau d'esperons a la comarca

S'han alliberat mig centenar d'exemplars a una bassa de l'Arboretum de Cabrils

Gripau d'esperons

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Societat Catalana d'Herpetologia i l'entitat Ursus Natura de Cabrils, ha posat en marxa un projecte per re introduir el gripau d'esperons (Pelobates cultripes) al Parc de la Serralada Litoral. Es tracta d'una espècie que es considera desapareguda del Baix Maresme a causa dels canvis en els usos del sol, sobretot a les planes i zones agrícoles. El projecte s'ha iniciat a partir de la recuperació de larves procedents de basses naturals que s'estaven assecant. Aquests capgrossos s'han posat en quarantena per descartar la presència de virus i fongs i s'han introduït a una bassa de l'Arboretum de Cabrils. En concret, s'han alliberat una quarantena d'exemplars en fase larvària i onze amb la metamorfosi completada.

Durant la tardor, l'objectiu dels impulsors de projecte serà trobar basses al vessant maresmenc del Parc de la Serralada Litoral que compleixin els requeriments del gripau d'esperons, per tal de poder-lo re introduir en el medi i aconseguir que s'estableixin noves poblacions.

El gripau d'esperons es distribueix de manera discontínua per tot Catalunya, preferentment en aquells indrets on el sol és sorrenc o bé en terres poc consistents o esponjoses. Els seus hàbits són crepusculars i nocturns i és bàsicament terrestre, a excepció de quan està en fase reproductora, que és més aquàtica.