Mai
23
2014

Blocs, gestoria luis-preferents a la renda

Els maldecaps de les persones titulars de Participacions Preferents o Deute Subordinat no s’acaben en els tràmits per recuperar la totalitat, o part, dels seus diners invertits.  Ara, en el moment de fer la declaració de renda, hauran de tenir en compte quines han estat les operacions d’inversió i desinversió en aquests productes per tal de poder confeccionar de forma correcta la seva declaració de renda.

Blocs, gestoria luis-excempcio IRPF

L’article 7 en la seva lletra p) de la Llei de l’IRPF regula l’exempció dels rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger.

Aquesta exempció només s’aplica a les persones residents fiscals a Espanya, i per tant, obligades a tributar a Espanya. Com a regla general es considera resident fiscal espanyol a la persona que ha estat residint a Espanya durant més de 183 dies durant l’any natural.

abr
09
2014

La declaració de la renda del 2013

Gestoria Luis. Article d'opinió

Blocs, gestoria luis-renda 2013

L’any passat es va canviar la tributació pels emprenedors al mig de l’exercici fiscal. El dia 1 d’abril va començar la campanya de la declaració de renda 2013 amb la possibilitat de demanar l’esborrany de la declaració. El termini de presentació comença el dia 23 d’abril i finalitza el 30 de juny. En cas de domiciliar el pagament al banc el termini acabarà el 25 de juny.

Blocs, gestoria luis-operacions intracomunitaries

Una operació intracomunitària és aquella en la qual un empresari que està situat en un estat membre de la Comunitat Europea lliura un bé o presta un servei a un altre empresari situat en un altre estat membre de la Comunitat Europea.

Mar
13
2014

Blocs, des de la gestoria, gestoria luis-tarifa plana seguretat social

 

Amb l’objectiu d’incentivar la contractació indefinida, el Reial Decret Llei 3/2014 va aprovar una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social.

Opinió, gestoria luis-retribucions en especie

El 22 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, que va modificar l’article 109 de la LGSS pel que fa als conceptes computables en la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social.

Feb
14
2014

Opinió, gestoria luis-autonoms

El passat mes d’octubre la Llei de suport als Emprenedors va aprovar una sèrie de bonificacions i reduccions que reduïen la cotització a la seguretat social a pagar pels “joves” autònoms. Ara, a altres autònoms els hi toca assumir la compensació de la mesura i se’ls hi puja la quota mínima que passa dels 256,72 euros als 314,40.

Gen
30
2014

Rosell dimiteix, Montoro no

Gestoria Luis. Article d'opinió

Opinió, gestoria luis-montoro

No entraré a analitzar els motius pels quals el president del Barça ha presentat la dimissió; no dir la veritat sobre el cas Neymar ha sigut un dels motius.

Nov
21
2013

Gestoria Luis

El Fogasa i els brots verds del ministre Montoro

Gestoria Luis. Article d'opinió

Opinió, gestoria luis-brots verds

El Fons de Garantia Salarial (Fogasa), és l’organisme que garanteix als treballadors els crèdits salarials davant la insolvència de l’empresa. S’encarrega d’abonar als treballadors els sous i les indemnitzacions que les empreses no poden pagar per trobar-se en situació d’insolvència.

Nov
07
2013

Gestoria Luis

La donació de participacions de l’empresa familiar

Gestoria Luis. Article d'opinió

Opinió, gestoria luis-donació participacions

Donar les participacions del negoci familiar a un fill pot resultar costós des del punt de vista fiscal. Qui rep les participacions haurà de liquidar l’Impost de Successions i Donacions i qui fa la donació haurà de tributar per l’IRPF. No obstant això, existeixen beneficis fiscals si es compleixen una sèrie de requisits.

Pàgina 4 de 5