Bon març en ocupació: 133 aturats menys

En l'àmbit català la xifra de desocupats se situa als nivells de 2009 després d'un mes en què la Setmana Santa ha empès a la baixa tots els indicadors

  • Redacció
  • Dimecres, 06 abril 2016 11:42

Maresme 2014/2015, atur maresme

Les bones notícies en matèria d'ocupació continuen. El mes de març va suposar, pel que fa a Mataró, un descens en el nombre d'aturats de 133 persones, una baixada relativa de l'1,13 per cent. La taxa d'atur mataronina se situa en un 19,46 per cent després d'un mes en què pot haver influït la coincidència amb la Setmana Santa. És en la comparació interanual on el descens és més accentuat, ja que arriba al 12,09 per cent de ten­­dència negativa. Això vol dir que a principis d'abril del 2016 hi ha 1.596 mataronins desocupats menys que en el mateix termini de 2015.

Pel que fa a la comarca, el mes de març ha tancat amb un total de 31.807 persones registrades com a aturades, xifra que ha suposat un nou descens de l'atur a la comarca, tant si parlem en termes intermensuals com interanuals.  Respecte del mes de febrer el descens ha estat del 2,19% i del 12,41% respecte del març d'un any abans. També ha baixat l'atur en el conjunt de la província de Barcelona així com en el conjunt de Catalunya. Tot plegat ha situat la taxa d'atur registral de la comarca en el 16,36%, per sobre del català i el provincial.

Baixada generalitzada

Les dades analitzades per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal indiquen que la reducció de l'atur al Maresme ha estat la més important registrada en el mateix període en anys anteriors. De fet, l'anàlisi interanual indica que a la comarca tenim un 12,41% d'atur menys que el 2015. El descens mensual s'ha situat en el 2,84% i s'ha repartit entre tots els col·lectius (dones i homes), tots els grups d'edat i tots els sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis). L'únic grup en el qual s'ha detectat un increment d'inscripcions al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha estat el de persones sense ocupació anterior (SOA).

Pel que fa a Catalunya, el nombre d'aturats se situa al nivell de 2009, fa set anys, als inicis de la crisi

El sector serveis, que és el que concentra el 65,7% de les persones demandants de feina, és també el que percentualment ha experimentat una reducció de l'atur més destacada (el 4,02%). Segueixen la indústria i l'agricultura que han registrat una disminució mensual de les persones desocupades de l'1,96% i la construcció amb una baixada del 0,97%. En canvi, el col·lectiu de persones sense ocupació anterior ha experimentat un increment de l'1,18%.

Catalunya, al nivell del 2009

El nombre de persones registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya es va situar al març en 499.991 aturats, cosa que suposa un descens de 10.246 persones en relació amb el febrer per l’impacte de les contractacions de les vacances de Setmana Sant. Amb aquest descens, el nombre d’aturats se situa per sota del mig milió de desocupats cosa que no passava des del juliol del 2009, ara fa prop de set anys. La disminució de l’atur aquest març és la més gran que s’ha registrat en aquest mes els últims vint anys.