Excel·lència reconeguda per a les platges del Varador i del Callao

Totes dues han obtingut un any més la certificació Q de Qualitat turística

Q de Qualitat a les platges de Mataró

Des del 2010, les platges del Varador i el Callao han obtingut de manera continuada la Q de Qualitat, una certificació d’àmbit internacional que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) a aquelles platges que compleixen uns alts nivells de qualitat en els serveis que presten als usuaris.

Una empresa auditora externa avalua una sèrie de requisits que han de complir les platges, com per exemple la planificació, l’organització, la gestió ambiental, la gestió dels recursos, el procés de control i la millora contínua de la qualitat turística de la platja. D'aquests aspectes se'n fa una puntuació: a partir de 6 indica la conformitat amb el servei; entre el 7 i el 8 la satisfacció i entre el 9 i el 10 l’excel·lència. Les platges del Varador i el Callao, per la seva part, han superat l’auditoria externa obtenint una nota de 9,1.

Valor afegit
El distintiu de la Q de Qualitat poden obtenir-lo només aquelles platges que asseguren uns nivells mínims de servei. Per això, tenir el reconeixement per part del sector turístic, operadors i clients ajuda a posicionar la ciutat turísticament i afavoreix la seva bona imatge, millora la coordinació del sector públic i privat i és un punt diferencial respecte a d’altres platges del territori.

Q de Qualitat a les platges de Mataró

Els punts forts de Mataró

Alguns dels factors que han influït en la decisió són la millora contínua de les platges amb la incorporació de nous serveis com el canal d’embarcacions, la pèrgola i l'extensió de les passeres com a suport al bany assistit o el nou Park Workout per realitzar exercicis d’entrenament, tots ells a la platja del Varador. Al Callao, en canvi, s’ha instal·lat aquest estiu un nou punt fix de connexió wifi. També s'han destacat les diferents accions de conscienciació ambiental a les platges, la participació de Mataró en el projecte europeu d’economia blava Bluact i l'augment de la freqüència de neteges de desinfecció de les dutxes de les platges.