En marxa les mesures definitives per pacificar el centre de Mataró

L'entrada en vigor de les restriccions de vehicles s’ha ajornat tres mesos degut a la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de la Covid-19

Pilona Accés Centre

Un cop finalitzat el període de transició i adaptació, amb l'inici del mes de juliol van entrar en funcionament les mesures definitives per limitar l’accés de vehicles a La Riera i els seus entorns. Recordem que la previsió inicial era posar-les en marxa el passat 1 d’abril, però s’ha acabat ajornant tres mesos degut a la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Aquestes mesures definitives de mobilitat que, segons expica l'Ajuntament, han estat "acordades amb restauradors, comerciants i veïns", s’emmarquen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró i són també una de les mesures derivades de la implantació del Pla d’Impuls al Centre (PIC). La finalitat d'aquest Pla és reactivar el centre de Mataró com a eix comercial i cultural, "oferint un espai dinàmic i atractiu per a les persones". Una de les mesures pricipls és acabar amb la permissivitat pel que fa a l’estacionament a La Riera, a la plaça de l’Ajuntament i a la resta de carrers de la zona Centre.

Terrasses Fase 1 La Riera

Dues àrees diferenciades

Per regular i facilitar principalment les operacions de càrrega i descàrrega dels proveïdors d’establiments comercials i empreses i als serveis de paqueteria i entrega a domicili de comandes en aquesta zona, s’han establert dues àrees diferenciades:

1 - Àrea general (La Riera i entorns): accés general permès de dilluns a divendres de 7 a 10.30 h i de 15.15 a 16.15 h, i dissabtes de 7 a 10.30 h.
2 - Àrea condicionada (entorns de la plaça Gran): accés general permès de dilluns a dissabte de 7 a 10.30 h i de 13 a 16.15 h.

El temps d’estada haurà de ser el mínim imprescindible i necessari per efectuar el servei.

Fora de l’horari d’accés general, només podran entrar amb vehicle a la zona Centre:

- Residents empadronats: a qualsevol hora fins a un màxim de 30 minuts per a càrrega i descàrrega domèstica. Accés amb targeta de la pilona.

- Persones que acompanyin a residents amb mobilitat reduïda: a qualsevol hora amb un màxim de 30 minuts. Accés amb targeta de la pilona.

- Propietaris o llogaters d’aparcaments: a qualsevol hora per sortir o accedir a la seva plaça, sense estacionar a la via pública. Accés amb targeta de la pilona.

- Serveis d’urgències, seguretat i serveis especials: ambulàncies; cossos i forces de seguretat; vehicles funeraris; taxis; serveis assistencials; Mataró Neta i serveis municipals d’urgència. Accés a qualsevol hora per circular i estacionar, amb la targeta de la pilona i el vehicle ha d’estar degudament identificat.

- Activitat de producció i/o distribució intensiva (APDI): fora de l’horari general, entrada amb limitació del nombre d’accessos i prèvia autorització per un màxim de 30 minuts. Accés amb targeta de la pilona, targeta d’estacionament (identificador APDI) i distintiu horari.

- Persones amb mobilitat reduïda (PMR): accés en horari de càrrega i descàrrega el temps imprescindible i necessari per efectuar la gestió necessària.

- Persones que acompanyin infants amb mobilitat reduïda o necessitats educatives especials per accedir a l’escola: accés amb targeta de la pilona, targeta d’estacionament i distintiu horari.

- Entregues a domicili de compra domèstica o menjar preparat: accés a través de l’intèrfon de la pilona durant el temps indispensable per efectuar el servei. El vehicle haurà d’estar degudament identificat.

A més a més d’aquestes casuístiques, també es podran demanar permisos puntuals per accedir a la zona Centre per a activitats com casaments, vehicles oficials, esdeveniments de ciutat, accedir a un habitatge turístic, acompanyar persones de mobilitat reduïda a centres mèdics i per accedir a l’escola a recollir infants malalts.

DUM - Distribució Urbana de Mercaderies
El 10 de febrer ja van entrar en funcionament les zones de distribució urbana de mercaderies (DUM), que ofereixen espais reservats només per als distribuïdors de mercaderies, amb un horari generalitzat de 8 a 20 h i ubicades preferentment al circuit de les muralles i als entorns de la plaça de les Tereses i el Camí Ral. S’han d’utilitzar amb indicador horari i per un temps màxim de 30 minuts.