PUMSA denuncia l’empresa que va dirigir les obres del Rengle

Reclama a GPO pels sobrecostos no justificats de quasi 1.700.000 euros

  • Redacció
  • Dimarts, 09 Gener 2018 12:44

PUMSA portarà davant dels jutjats l’empresa que va dirigir les obres de l’edifici El Rengle, tal i com l’Ajuntament es va comprometre després de rebre un informe pericial en què es quantificava uns sobrecostos no justificats de quasi 1.700.000 euros i s’arribava a parlar d’indicis de delicte d’estafa. L’empresa municipal d’urbanisme reclamarà a GPO per aquests imports no justificats ja que va ser l’empresa contractada per la direcció general d’obres d’aquest edifici.

Va ser l’Oficina Antifrau de Catalunya la que fa un any va adreçar un informe amb suposades irregularitats en la contractació i execució de l’edifici, que va ser adjudicat fa més de 10 anys. La Fiscalia no hi havia apreciat, fa dos anys, delicte penal però l’Ajuntament es va agafar a aquest informe d’Antifrau per aclarir si l’edifici havia acabat costant més diners dels justificats.

Fa un any el propi Ajuntament va encarregar nova documentació i es va crear una Comissió Informativa Especial per fiscalitzar la licitació, construcció i comercialització de l’edifici del Rengle. En espera de la conclusió dels treballs d’aquesta –que presideix el popular José Manuel López– PUMSA aprecia que els conceptes facturats per les obres de l’edifici El Rengle que no estarien correctament justificats i per tant seran objecte de reclamació. Segons PUMSA les partides desviades corresponen a l’extracció i transport de terres, despeses indirectes i a partides sense justificació de preu contradictori.

El rengle

Una desviació de preu important
PUMSA va adjudicar al juliol de 2007 a FCC la construcció d’un edifici d’usos terciaris al sector del Rengle per un pressupost de 15.647.859 €, però les obres, acabades al maig de 2010, van passar a 22.329.850 € de cost real final (ambdós preus sense IVA). D’aquest import, l’Ajuntament acabarà pagant 21.160.208,96 € més l’IVA després de negociar amb FCC el pagament ajornat, que acaba al 2019 i ha meritat un tipus d’interès d’ajornament de l’euríbor a un any més el 3,5%.