Bona valoració sobre la nova ordenança de terrasses

El Gremi d’Hostaleria i Turisme, en favor de l’ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de Restauració i el seu mobiliari

  • Redacció // Fotos: cedides
  • Dijous, 31 Maig 2018 11:24

Ciutat 2017/2018, terrasses
El Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme ha manifestat la seva valoració positiva de la nova Ordenança de terrasses. De fet, el Gremi va presentar en primera instància fins a 12 al·legacions al projecte de nova ordenança de Terrasses, 5 de les quals es van aprovar. Cal destacar, a més, que 4 d’elles es van clarificar i 3 es van desestimar. Tot i això, la valoració global és positiva perquè consideren que l’ordenança té en compte els espais de la ciutat i del centre i que dona més importància legal a l’hostaleria. A més, valoren positivament que la temporada d’estiu s’ampliï a 6 mesos, entre altres consideracions.

Valoracions genèriques
Des del punt de vista dels membres del Gremi, el text reflecteix que l’Ajuntament ha entès la importància de les terrasses per transformar la ciutat i, en especial, el centre. Opinen que la nova ordenança obre expectatives de millora de l’entorn urbà i l’ocupació de la via pública amb elements atraients, donant suport a l’atractivitat de les zones on hi ha més implantació de comerç.

També destaquen que, en el cas d’alguns locals que tenien problemes per tenir terrassa, la nova ordenança els permetrà estudiar el seu cas.

L'ordenança de terrasses va ser fruit de diferents mesos de negociació i era la primera que regulava estrictament aquesta activitat.

Ciutat 2017/2018, terrasses6 mesos d’estiu

Per altra banda, des del Gremi han manifestat diversos motius de caràcter tècnic que els porten a aquesta valoració positiva. Informen que el text facilita l’estudi per a la instal·lació de terrasses en zones d’aparcament o espai de calçada i que amplia la possibilitat de situar mobiliari per fer atractives les terrasses amb elements, com per exemple, jardineres i plantes, separadors, estufes de gas propà i elèctriques.

Ciutat 2017/2018, terrasses

També amplia la temporada d’estiu passant de 5 mesos d’estiu i 7 d’hivern, a 6 d’estiu i 6 d’hivern, permet apilar taules i cadires un màxim de 48 hores al carrer, facilita en determinats casos la possibilitat d’obtenir terrassa en carrers més estrets i clarifica el sistema de sancions per incompliment de normativa, entre altres.