L’Ajuntament posa en marxa el nou Observatori Fiscal Local

L'eina permet consultar dades econòmiques generals de Mataró, en comparativa amb altres ciutats de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona

  • Redacció // Foto: Arxiu
  • Dijous, 31 Octubre 2019 08:38

Economia

L’Ajuntament ha posat en marxa el nou Observatori Fiscal Local, una eina que, segons el consistori, "pretén ser clau a l’hora de prendre decisions en matèria de política pressupostària i fiscal, alhora que un exercici de transparència i informació a la ciutadania".

Aquest observatori permet consultar dades econòmiques generals de Mataró, en comparativa amb altres ciutats de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona. Així doncs, s’hi poden consultar informacions referents a diverses temàtiques com, per exemple, mercat immobiliari, mercat de treball o sector de la construcció.

D'altra banda, pel que fa a la fiscalitat municipal, es posa a disposició de la ciutadania un estudi que conté informació sobre l’impost de béns immobles (IBI), l’impost de construccions i obres (ICIO), l’impost de vehicles de tracció mecànica, les plusvàlues i l'impost d’activitats econòmiques (IAE). 

D’aquest informe de fiscalitat se’n desprèn que els ingressos tributaris (impostos, taxes i preus públics) representen el 57,15% dels ingressos corrents de l’Ajuntament, i el 49,7% del total d’ingressos municipals, segons dades de la liquidació de 2017.