L’Ajuntament tanca el 2017 amb superàvit de 8,2 milions

Reducció de l’endeutament en 20 milions respecte el 2016

  • Redacció - ACN
  • Dilluns, 16 abril 2018 10:26

Ple municipal d'abril

L’Ajuntament de Mataró ha tancat l’exercici 2017 amb un romanent de tresoreria de 8,2 milions, sent el quart any consecutiu de superàvit. D’aquests diners, 2,39 milions estaven disponibles a 31 de desembre i, la resta, són diners ja compromesos per a projectes de 2017 que encara no s’havien executat. Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, segons ha fet públic en consistori en un comunicat, a finals de 2017 era de 80,77 milions  i de 181,38 milions si es tenen en compte les empreses municipals, de manera que el deute s’ha reduït en 20 milions respecte del 2016.

Ple municipal d'abril

En relació als ingressos corrents, aquests van ser de 127,56 milions d’euros, xifra 2,9 milions superior als diners previstos inicialment. El govern atribueix aquest augment als ingressos corresponents a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que van doblar les previsions, alhora que hi ha hagut un increment de les plusvàlues, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost de Béns Immobles (IBI). 

Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents, l’Ajuntament ha gastat el 94,32% dels diners que havia pressupostat: dels 107,95 milions previstos, se n’han gastat 101,82. Per programes, Ensenyament és el principal destí de la despesa, seguit del Deute públic i la Protecció i promoció social. 

Endeutament del 86,3 per cent

D’altra banda, el consistori senyala que l’endeutament de l’Ajuntament sense les empreses municipals se situa en 80,76 milions, amb una ràtio del 86,3%. El govern destaca que es manté per sota del 110% que marca la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i assegura que la previsió és tancar el 2018 arribant al 79,67%.

Si es tenen en compte les empreses municipals, el deute ara és de 181,38 milions amb previsió de reduir-lo a 157,93.

L’Ajuntament confia arribar-hi, un cop eixugat els diners de la societat mixta Porta Laietana, després d’haver venut les finques que tenia al sector d’Iveco-Pegaso a l’empresa Maresyterey SL. En valors absoluts, en 8 anys, el deute del grup Ajuntament s’haurà reduït pràcticament a la meitat.