Arenys acull la presentació d’un programa de mentoria per a joves migrats

El pla, impulsat per la Generalitat i aplicat a altres municipis catalans, consisteix en la creació de tàndems entre persones majors de 25 anys i adolescents sense referents familiars.

Joves immigrants

Arenys acull una proposta aplicada amb èxit a altres municipis catalans. La ciutat presentarà demà a set de la tarda al Centre Cultural Calisay un programa de mentoria per a joves migrats que acaben d’arribar a Catalunya i que no compten amb referents familiars. Amb aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat, un grup de mentors s’encarregarà d’acompanyar els adolescents per tal que coneguin i es vinculin amb la societat d’acollida.

El perfil dels mentors és el d'una persona major de 25 anys, amb competències personals que incloguin el compromís, la responsabilitat, la constància, la tolerància a la frustració o la resiliència. A més a més, han de ser persones que, en la seva vida quotidiana, participin en la vida social o cultural del municipi.

D’altra banda, els joves que prenen part del projecte hauran de ser persones amb interès i voluntat de compromís amb la relació de mentoria, amb un cert coneixement de castellà o català, i que tinguin en marxa el procediment de la seva tutela.

Formació per als mentors

Les relacions de mentoria compten amb el suport i la supervisió d´un professional que farà el seguiment del funcionament de la relació, recollirà els dubtes i demandes, i les transmetrà a la coordinació del pla.

Un cop les persones s'hagin presentat com a candidates, es programaran les entrevistes amb un psicòleg per garantir la idoneïtat del perfil i de les motivacions personals. Finalment, als seleccionats se’ls oferirà una formació inicial de dotze hores sobre el significat de la mentoria i el voluntariat a Catalunya, i el tema de menors i la seva atenció.