L'Ajuntament de Mataró prepara mesures econòmiques amb motiu del coronavirus

S’està estudiant la possibilitat d’ajornar el pagament dels tributs municipals i agilitzar el pagament a proveïdors

Especials 2017/2020, ajuntament de Mataró

Són dies de molta activitat a nivell de totes les administracions públiques, tant per intentar controlar la situació d'emergència com per intentar pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica que ja es comença a patir arran del Coronavirus. No n'és una excepció l'Ajuntament de Mataró, on l'alcalde David Bote va signar aquest dimarts un BAN i dos decrets.

El primer decret (que conté mesures complementàries a les preses el passat 13 de març) sumen l’Oficina de mediació, civisme i convivència i l’Agència de suport i servei a les entitats a la llista de serveis municipals essencials per gestionar la situació d'emergència. L’Ajuntament també ha posat en marxa les actuacions necessàries "per fomentar el teletreball i el treball des de casa dels empleats públics de manera preferent" i la Gerència i la Direcció de Serveis Econòmics de l’Ajuntament han rebut els següents encàrrecs:

  • Estudiar els mecanismes per compensar serveis que, a causa de la situació, no s’estan prestant de la manera que es preveu als contractes vigents, com és el cas del transport urbà (Mataró Bus) i la recollida de residus. El Servei de Compres i Contractacions estudiarà cada cas concret per analitzar les possibles fórmules de resolució de contractes per mutu acord, modificació, suspensió o reajustament de serveis a les circumstàncies actuals.
  • Estudiar la possibilitat d’ajornar els terminis de pagament dels impostos, tributs i taxes municipals previstos al calendari fiscal.
  • Garantir la diligència de la tramitació, especialment pel que fa a les factures a proveïdors.
  • Estudiar d’impacte econòmic per la crisi del coronavirus sobre les finances municipals.

Els serveis municipals rebran instruccions de la Secretaria General de l’Ajuntament en relació a la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per tramitar els procediments administratius que estiguin en curs a causa de l’estat d’alarma decretat per l’Estat. 

Recuperació de les competències de la Junta de Govern

El segon decret signat per l’alcalde comporta la recuperació temporal per part seva de les competències delegades a la Junta de Govern Local, ja que la legislació corresponent no permet les reunions per videoconferència per adoptar acords dels òrgans de govern. El mateix decret ajorna la convocatòria del proper Ple municipal i preveu com a nova data per a la seva celebració el 16 d’abril.