El Cor Ciutat de Mataró torna a cantar, des de casa

El grup de cant coral mataroní reapareix cantant un sonet de William Shakespeare per felicitar el Sant Jordi

Cor Ciutat de Mataró

El confinament pel Coronavirus va aturar en sec l'activitat de la gran majoria de grups musicals, molts dels quals ens han anat deixant peces enregistrades des de casa. Aquest és el cas del Cor Ciutat de Mataró, dirigit per Jordi Lluch, que ha tornat a cantar però lògicament ho ha hagut de fer cada component enregistrant la seva pròpia veu. El resultat és aquest:

El Cor Ciutat de Mataró cantant Shakespeare, en ple confinament

"Com que estem confinats cada cantant ha gravat la seva part per separat i l’hem editat en una pista d’àudio com si l’haguéssim estat treballant plegats. Això és el que voldríem!!"

Sonet n. 18 William Shakespeare

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate;
Rough winds do shake the darling buds of May
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ows’t,
Nor shall death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st.
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Et comparo amb un dia del temps primaveral?
En tu hi ha més bellesa i més comportament:
Els bells capolls del maig sovint sacseja el vent,
I a tota primavera li arriba el seu final.
Massa ardent, de vegades, fulgura l’ull del cel
I sovint el seu rostre daurat empal.lideix,
I tot allò que és bell, del bell se n’evadeix
O per l’atzar o bé pel curs del temps cruel.
Però la teva primavera durarà,
Guardarà la bellesa com una recompensa,
I de tenir-te en l’ombra la mort no es vanarà
Quan en versos eterns el temps tu puguis vèncer,
Mentre els homes respirin i els ulls puguin mirar,
Mentre els meus versos visquin i et puguin recrear.

El Cor Ciutat de Mataró va haver de suspendre el concert "El mar, bategant" que tenien previst el 22 de març a Barcelona, de la mateixa manera que el que seria el seu pròxim concert "Bach, música i paraula" previst pel 15 de maig a Premià de Mar, que ha estat ajornat fins al maig del 2021.

Ara mateix estan pendents de veure si es pot fer o no el Festival Jardins de Pedralbes, on el 9 de juliol hi ha programat el "Carmina Burana" del grup de dansa Crea Dance Company, de Maria Rovira, i que es va poder veure l'estiu passat a Mataró.